Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

252
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
75
Zamena stolarije
56
Ugradnja solarnih panela
29
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
27
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
21
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

163
Solarterm
87
Geotermalna
71
Solarne energane
38
Energija vetra
30
Energija vode
29
Fotovoltaik
25
Biogorivo
12
Biogas
1 glas

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka