Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

169
Solarterm
87
Geotermalna
74
Solarne energane
39
Energija vetra
31
Energija vode
29
Fotovoltaik
25
Biogorivo
14
Biogas
1 glas
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

257
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
75
Zamena stolarije
56
Ugradnja solarnih panela
31
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
29
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
21
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka