Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org

AKTIVNOSTI - KEM VRBAS

Aktivnosti KEM VrbasAktivnosti u okviru sistema energetskog menadžmenta u opštini

Osnovne aktivnosti u okviru sistema energetskog menadžmenta opštine mogu se podeliti na nekoliko karakterističnih grupa:

  1. Prikupljanje podataka i izrada baze podataka o snabdevanju energijom i potrošnji energije u objektima javne potrošnje, a koja treba da uključi sve relevantne informacije koje se odnose na karakteristike i funkciju tih objekata.
  2. Izrada energetskog bilansa opštine za prethodnu kalendarsku godinu u skladu sa preporučenom ili propisanom metodologijom. Energetski bilans je od ključne važnosti da se ustanovi gde se opština nalazi u pogledu stanja energetike, a radi definisanja energetske politike opštine.
  3. Identifikacija mogućnosti za uštedu energije (izrada energetskih indikatora,definisanje potencijala i mera uštede energije, definisanje liste prioritetnih mera). Indikatori su instrument za merenje efikasnosti komunalnih usluga i javnih zgrada i koriste se za uporedne analize radi definisanja efikasnosti proizvodnje i potrošnje energije.
  4. Priprema periodičnih izveštaja koji sadrže analizu potrošnje energije i troškova za energiju u objektima javne potrošnje sa predlogom prioritetnih mera kojima će se unaprediti energetsko stanje na nivou opštine.
  5. Priprema i realizacija projekata energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u sektoru javne potrošnje.
  6. Izrada energetskog plana opštine u skladu sa preporučenom ili propisanom metodologijom.
  7. Informisanje i motivacija korisnika energetskih usluga da štede energiju, obuke, promotivne akcije i sl.

Energetski menadžment, u najopštijem smislu predstavlja upravljanje parametrima energetskih tokova unutar neke organizacije, počev od procesa proizvodnje i nabavke energenata ili energije, preko procesa transformacije, sve do finalnog korišćenja energije. Pri tome se pod pojmom parametara energetskih tokova podrazumevaju različiti kvantitativni i kvalitativni parametri kojima se može opisati neki od navedenih procesa sa tehničkog, ekonomskog i socijalnog aspekta, kao i sa aspekta životne sredine. Ako se ovako definisano upravljanje energetskim tokovima vrši organizovano, struktuirano, sistematično i trajno, onda u organizaciji postoji uspostavljen sistem energetskog menadžmenta.

Postavite pitanje

Ako imate pitanja u vezi uštede energije, energetski efikasne gradnje, obnovljivih izvora energije i sl. popunite obrazac za upit, a opštinski energetski menadžment će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Energetski konsalting

Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas u okviru svojih usluga građanima opštine Vrbas pruža konsultantske usluge o gradnji i rekonstrukciji objekata prema principima energetske efikasnosti. 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

211
Solarterm
102
Geotermalna
96
Solarne energane
46
Energija vetra
40
Energija vode
34
Fotovoltaik
33
Biogorivo
22
Biogas
1 glas
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

332
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
109
Zamena stolarije
74
Ugradnja solarnih panela
36
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
36
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
28
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas

Kontakt

 • KEM
 • Opština Vrbas
 
Adresa KEM Vrbas
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Adresa OPŠTINA VRBAS
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka