Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

290
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
83
Zamena stolarije
62
Ugradnja solarnih panela
34
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
31
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
24
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

188
Solarterm
92
Geotermalna
79
Solarne energane
42
Energija vetra
35
Energija vode
33
Fotovoltaik
29
Biogorivo
14
Biogas
1 glas

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka