Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

181
Solarterm
92
Geotermalna
79
Solarne energane
41
Energija vetra
33
Fotovoltaik
32
Energija vode
29
Biogorivo
14
Biogas
1 glas
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

284
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
81
Zamena stolarije
59
Ugradnja solarnih panela
33
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
31
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
22
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka