Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

197
Solarterm
93
Geotermalna
84
Solarne energane
42
Energija vetra
38
Energija vode
34
Fotovoltaik
32
Biogorivo
15
Biogas
1 glas
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

303
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
86
Zamena stolarije
65
Ugradnja solarnih panela
34
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
33
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
26
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka