Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org

Recikliranje

Zbrinjavanje otpada je jedan od bitnih problema vezanih uz brigu za okolinu. Količina otpada se može značajno smanjiti recikliranjem onih materijala koji to dozvoljavaju. Na taj način smanjuje se potrošnja sirovina, uvoz sekundarnih sirovina, te potrošnja energije, no istovremeno se zapošljavaju novi radnici.

Reciklirajte otpad! Recikliranjem čuvate okolinu i štedite energiju. Takođe, kupujte proizvode izrađene od recikliranog materijala. Njihova izrada zahteva manje količine energije (za neke proizvode koristi se i 95% manje energije).

Koristite vrećice iz prodavnice više puta i odaberite platnene vrećice. 

Otpad sortirajte i odlažite ga u za to predviđene kontejnere.

Elektronski i električni otpad odlažite posebno. 

Kupujte veća pakovanja proizvoda koje redovno koristite. Za proizvodnju jedne boce od 1,5 litre potroši se manje eneregije nego za 3 boce od 0,5 litre, a proizvodi se i manje otpada. 

Pre nego se odlučite na kupovinu novog uređaja, pokušajte popraviti stari i ponovo ga iskoristiti.

Kada je moguće, koristite baterije koje se mogu više puta ponovo puniti.

Veliki deo vašeg kuhinjskog otpada predstavlja tzv. biootpad i može se pretvoriti u visokovredan kompost, koji će vrlo efikasno zameniti veštačka đubriva  u vašem vrtu ili voćnjaku.

Recikliranje papira je najstariji postupak reciklaže. Sistem odvojenog skapljanja papira i kartona najrazvijeniji je i najbolje organizovan u Srbiji, u poređenju s ostalim postupcima recikliranja. Ono što vi možete učiniti je prikupljati papir u domaćinstvu, te ga odlagati u odgovarajući  kontejner za papir u vašem kvartu.

 

Plastičnu ambalažu od pića i napitaka vraćajte u trgovinu radi daljnje upotrebe. Postupkom recikliranja starih boca dobijaju se sirovine za proizvodnju novih boca ili nekog drugog odgovarajućeg proizvoda. Otpadna ambalaža se može koristiti i kao energent.

 

Staklo je izrazito pogodno za recikliranje jer se može reciklirati bezbroj puta. Udeo stakla u kućnom otpadu iznosi oko 10%. Odvojenim prikupljanjem stakla štedimo prostor na deponiji, dragocene prirodne sirovine i energiju te smanjujemo onečišćenje tla, vode i vazduha. Pre bacanja, razmislite možete li staklenu ambalažu na neki način ponovo upotrebiti. Svaka tona prikupljenog stakla iskorišćena za proizvodnju novog stakla znači oko 315 kg ugljen dioksida manje u atmosferi.

Stare gume ne bacajte u okolinu, već ih prodajte ovlašćenom sakupljaču jer se njihovom reciklažom mogu dobiti novi proizvodi (podloga za sportske terene i zaštitne podne obloge, obloge za izolaciju krovova, zvučne barijere u građevinarstvu, različite oznake u drumskom saobraćaju i dr.).

Postavite pitanje

Ako imate pitanja u vezi uštede energije, energetski efikasne gradnje, obnovljivih izvora energije i sl. popunite obrazac za upit, a opštinski energetski menadžment će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Energetski konsalting

Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas u okviru svojih usluga građanima opštine Vrbas pruža konsultantske usluge o gradnji i rekonstrukciji objekata prema principima energetske efikasnosti. 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

211
Solarterm
102
Geotermalna
96
Solarne energane
46
Energija vetra
40
Energija vode
34
Fotovoltaik
33
Biogorivo
22
Biogas
1 glas
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

332
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
109
Zamena stolarije
74
Ugradnja solarnih panela
36
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
36
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
28
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas

Kontakt

  • KEM
  • Opština Vrbas
 
Adresa KEM Vrbas
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Adresa OPŠTINA VRBAS
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka